Het verzamelen van gegevens over de openbare ruimte via de mobiele telefoon zet de privacy en rechten van burgers verder onder druk. Dat concludeert Gerard Ritsema van Eck op basis van zijn promotieonderzoek.

Ritsema van Eck, docent bij en lid van de Raad van Advies van Frijlande en ook docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, is op 16 september 2021 gepromoveerd.

De rol van de smartphone in onze samenleving wordt steeds groter. Iedereen kan op elk moment filmen of gefilmd worden. ‘Daarom zijn camera’s van smartphones ingrijpender dan winkel- of politiecamera’s,’ stelt Ritsema van Eck. Smartphones kun je niet ontwijken, die zijn overal aanwezig. Hiermee geven we, bewust of onbewust, heel veel gegevens door, vanaf de meest afgelegen plekken.’


Training ‘Secundair gebruik (hergebruik) van data’ door Gerard Ritsema van Eck

Als voor een onderzoek verzamelde data worden hergebruikt bij een nieuw onderzoek, dan noemen we dat secundair gebruik van data. Frijlande heeft samen met Gerard Ritsema van Eck de training ‘Secundair gebruik van data’ ontwikkeld.

De training in 2 dagdelen is géén college, maar op een interactieve manier opgezet waarbij aan kleine opdrachten wordt gewerkt en verschillende discussies worden gevoerd.

Bedoeld voor alle privacy professionals die betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling en (project)opdrachten waarbij van secundair gebruik van data sprake is. De deelnemer is na afronding in staat de ‘hoofdspelregels’ toe te passen binnen de eigen organisatie en advies uit te brengen.

De volgende training ‘Secundair gebruik van data’ is gepland op

vrijdagochtend 26 november + 10 december 2021.


Meer informatie over het promotieonderzoek van Gerard Ritsema van Eck: