Vanaf 18.00 uur op 29 september 2020 zijn contactberoepen VERPLICHT om aan alle klanten te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens voor dat doel. Het gaat om naam, datum bezoek, e-mailadres en telefoonnummer.

Maar op grond van de privacy wetgeving zijn klanten van een contactberoep (zoals kapper, tandarts, fysiotherapeut, schoonheidsspecialiste etc.) NIET verplicht om mee te werken, de registratie is op vrijwillige basis. De keuze mag ook NIET leiden tot het weigeren van de toegang.

De contactgegevens van de gasten zijn bedoeld om snel en goed bron- en contactonderzoek te kunnen uitvoeren als blijkt dat er besmettingen bij het contactberoep hebben plaatsgevonden en om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en kunnen uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd.

Een lijst of schrift bij de entree waaraan elke klant zijn of haar naam, telefoonnummer en e-mailadres kan toevoegen, terwijl de lijst of het schrift voor iedereen is in te zien, is in strijd met de privacyregels. In plaats daarvan kan aan elke klant een formulier worden uitgereikt, welke na invulling buiten het zicht van anderen wordt opgeborgen.

De GGD bron- en contactonderzoek registratievraag geldt al sinds 10 augustus voor horecagelegenheden. De Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland heeft een registratieformulier voor dit doel ontwikkeld welke voldoet aan de AVG privacy richtlijnen. Brancheverenigingen voor de diverse contactberoepen zullen waarschijnlijk ook dergelijke te downloaden formulieren gaan ontwikkelen.


Geïnteresseerd in de basis van de AVG privacy regels?

Er kan nog worden ingeschreven voor de 2-daagse Basismodule privacy management op 2 + 9 november 2020. Gezien de ontwikkelingen omtrent COVID-19, heeft Frijlande maatregelen genomen om uw gezondheid en die van anderen niet in gevaar te brengen.