Specialist op het gebied van privacy” is per 1 juli 2021 toegevoegd aan de UWV kansrijke beroepenlijst, sector Financieel-Juridisch:

Frijlande heeft een scholingsovereenkomst met het UWV: “Raamovereenkomst Inkoopkader Scholingsdiensten 2021”. Het UWV inkoopkader ondersteunt bij re-integratie naar werk. De Post-hbo opleidingen van Frijlande zijn zeer geschikt als omscholingstraject, omdat tijdens de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Als je een UWV-uitkering ontvangt en je je laat omscholen naar een kansrijk beroep, kan het UWV tot vergoeding van de opleiding overgaan. Of een omscholingstraject passend is wordt bepaald door de UWV werkadviseur.

Post-hbo Information Security Management Professional

Informatiebeveiliging gaat niet alleen over het beschermen van persoonsgegevens, maar om het beschermen van alle informatie waarvan is vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor een organisatie.

De registeropleiding Post-hbo Information Security Management Professional (ISMP) leert je hoe security en informatiebeveiligingsvraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd in verschillende soorten organisaties.
Naast het invoeren van technische en organisatorische maatregelen, is voor de ISMP het zwaartepunt het (helpen bij) het veranderen van de houding en het gedrag van management en medewerkers waar het om privacy en informatiebeveiliging gaat.

Omdat in deze functie een combinatie van communicatieve vaardigheden met een technische en theoretische basiskennis essentieel is, wordt in de opleiding ook veel aandacht besteed aan project- en verandermanagement en aan schrijf-, advies- en presentatievaardigheden.

Het unieke in deze opleiding is dat privacy management wordt gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement.

Met deze opleiding word je opgeleid tot “security specialist“, te vinden onder de sector ICT op de UWV kansrijke beroepen lijst.

De opleiding gaat van start op 27 september 2021.

Post-hbo privacy management

De opleiding post-hbo privacy management leidt op tot gediplomeerd “privacy manager” en richt zich op alle functionarissen die betrokken zijn bij, verantwoordelijk zijn voor en/of taken hebben op het gebied van privacy, zoals de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer).

Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is in 2018 de Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Alle overheidsinstanties, in het onderwijs, in de zorg en overige organisaties en bedrijven die persoonsgegevens vastleggen moeten sindsdien onder meer een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) in dienst hebben of inhuren.

De opleiding gaat van start op 7 oktober 2021.

Post-hbo opleidingen Frijlande

Naast het invoeren van technische en organisatorische maatregelen, is voor zowel de privacy manager als voor de ISMP het zwaartepunt het (helpen bij) het veranderen van de houding en het gedrag van management en medewerkers waar het om privacy en/of informatiebeveiliging gaat. De post-hbo opleidingen zijn praktijkgericht. Na afronding van de opleiding beschikt de werkgever/opdrachtgever over een afgeronde praktijkopdracht.

De opleidingen hebben het predicaat “Registeropleiding” van de Stichting Post-hbo Nederland (SPHBO)/CPION (Lloyd’s register). Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen.

De opleidingen duren 4 maanden, 1 lesdag per week in Groningen, totaal zijn er 14 lesdagen + 1 examendag.

Onder “testimonials” vind je een aantal omscholingsverhalen.

Frijlande informatiebijeenkomsten

Je bent van harte welkom bij een (gratis en vrijblijvende) klassikale of online live informatiebijeenkomst. Aanmelden:

Post-hbo information security management professional:

  • Woensdag 1 september 2021 van 16.00 – 17.30 uur: klassikaal
  • Woensdag 1 september 2021 van 18.00 – 19.30 uur: online

Post-hbo privacy management:

  • Woensdag 8 september 2021 van 16.00 tot 17.30 uur: klassikaal
  • Woensdag 8 september 2021 van 18.00 tot 17.30 uur: online

Klassikaal: Frijlande, Laan Corpus den Hoorn 300 in Groningen.

Online: na aanmelden sturen we een inloglink.