De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de Belastingdienst een boete op van 3,7 miljoen euro vanwege de jarenlange illegale verwerking van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV).

De AP constateerde een lange lijst aan overtredingen van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mensen werden vaak onterecht als fraudeur bestempeld, met vreselijke gevolgen. Bovendien bleek dat medewerkers van de Belastingdienst de instructie kregen om het risico op fraude mede te baseren op zaken als nationaliteit en uiterlijk van mensen.

Mr. Regina Valk heeft deze casus onder de loep genomen. Zij is naast Functionaris Gegevensbescherming bij diverse organisaties ook docent privacy recht in de post-hbo opleiding privacy management van Frijlande.