De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branche-organisatie voor trainen en opleiden, heeft onlangs het NRTO-keurmerk toegekend aan Frijlande. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt.

Tijdens een audit is vastgesteld dat Frijlande voldoet aan de hoge NRTO kwaliteitseisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Dit keurmerk geeft deelnemers aan opleidingen en trainingen zekerheid bij de keuze voor een aanbieder. 

Meer informatie:STAP-budget

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de huidige fiscale scholingsaftrek vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (STimulans van de Arbeidsmarkt Positie).

Met het STAP-budget kan iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar en jonger dan de leeftijd waarop recht op AOW bestaat zichzelf blijven ontwikkelen en maximaal € 1.000 subsidie per persoon per jaar aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de STAP-vergoeding, moet de opleiding worden gevolgd bij een opleider die is opgenomen in het STAP-scholingsregister. Klik op de knop voor meer informatie:

Omdat Frijlande het NRTO-keurmerk heeft, komen de opleidingen en trainingen van Frijlande in aanmerking voor vergoeding op basis van het STAP-budget.


Het jaarlijks STAP-budget is circa € 200 miljoen. De STAP-subsidie kan jaarlijks in 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden aangevraagd worden. In 2022 gaat het om 5 aanvraagtijdvakken startend vanaf 1 maart. Hierbij geldt: op = op.

Tot 1 januari 2022 zijn zelf betaalde scholingskosten boven € 250 tot een maximum van € 15.000 nog aftrekbaar van het inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting over 2021. 

Meer weten? Mail naar secretariaat@frijlande.nl of bel: 05 98 62 65 00


Uitgebreide informatie over het STAP-budget op de website van Rijksoverheid:

Let op: de website stap-budget.nl is NIET van de Rijksoverheid, maar van een commerciële organisatie.