Frijlande heeft de online tool NORMA ontwikkeld, bedoeld voor interne toezichthouders zoals privacy officers en Functionarissen voor de Gegevensbescherming.

Maar de tool kan ook gebruikt worden door kwaliteitsfunctionarissen, projectleiders en programmamanagers voor het uitvoeren van projecten of een programma gericht op het ontwikkelen van privacy en gegevensbescherming.

NORMA is toegespitst op de privacywet AVG, maar je kunt ook op eenvoudige wijze andere relevante regelgeving, normen en standaarden opnemen. Bijvoorbeeld voor de zorg: de Wet op de geneeskundige behandeling (Wgbo) en NEN7510, of voor de overheid: de BIO. 

Door over de vulling van NORMA met het management afspraken te maken, worden toezichtsnormen, beleidsambities en realisatiebeelden gecombineerd. NORMA wordt daarmee een gesprekstool tussen toezichthouder en management waar het om toezicht en (bij)sturing gaat.   

NORMA is zo gebouwd dat die op strategisch, tactisch en eventueel operationeel niveau inzicht geeft door een samenvattend normen dashboard en overzichten per norm en normspecificatie. 

NORMA combineert een aantal belangrijke elementen:

  • welke normen de organisatie ten aanzien van privacy en gegevensbescherming wil hanteren;
  • welke prioriteit gekoppeld is aan het behalen van de verschillende normen;
  • wat de realisatie stand van zaken is;
  • op welk ontwikkelingsniveau (majority) privacy en gegevensbescherming de organisatie staat.

NORMA is uitgebreid getest in diverse organisaties. Het gebruik van NORMA is onderdeel in de training “Toezicht op de bescherming van persoonsgegevens“. 

Na het theoretische deel over NORMA (‘s ochtends) is aanvullend ‘s middags het middagdeel te volgen, waarin een start wordt gemaakt met het realiseren van een toezichtkader door NORMA daadwerkelijk te gaan gebruiken voor de eigen organisatie. Deelnemers aan de training krijgen gratis toegang tot NORMA.

Meer informatie: NORMA

Of mail naar secretariaat@frijlande.nl als u op de hoogte gehouden wilt worden over de datum van de eerstvolgende training “Toezicht