Training ‘starten met privacy en gegevensbescherming bijhouden in NORMA’

De online tool NORMA is ontwikkeld om privacy en gegevensbescherming online in beeld te brengen en bij te houden voor:

  • interne toezichthouders zoals privacy officers en Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG)
  • kwaliteitsfunctionarissen
  • projectleiders
  • programmamanagers

NORMA is toegespitst op de privacywet AVG, maar andere relevante regelgeving, normen en standaarden kunnen ook eenvoudig worden opgenomen.

Door over de vulling van NORMA met het management afspraken te maken, worden toezichtsnormen, beleidsambities en realisatiebeelden gecombineerd. NORMA wordt daarmee een gesprekstool tussen toezichthouder en management waar het om toezicht en (bij)sturing gaat.

Het theoretisch deel over het gebruik van NORMA is een onderdeel in de training ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’.

In de NORMA praktijktraining wordt een start gemaakt met het realiseren van een toezichtkader door NORMA daadwerkelijk te gaan gebruiken ten behoeve van de eigen organisatie.

Beide trainingen duren 1 dagdeel. Op 29 september 2022 kan ‘s ochtends de training ‘Toezicht‘ worden gevolgd en ‘s middags kan met een NORMA account gestart worden met het vullen van gegevens ten behoeve van de eigen organisatie.


Deelname eis

Deelnemers aan de praktijktraining ‘NORMA‘ moeten de training ‘Toezicht‘, waarin de theorie over NORMA is uitgelegd, hebben gevolgd.


Datum: donderdag 29 september 2022

Trainingen zijn inclusief lesmateriaal, bewijs van deelname, koffie en thee, er zijn geen bijkomende kosten. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Docent beide trainingen: mr. Regina Valk, werkzaam als FG bij en gebruiker van NORMA in meerdere organisaties


Meer informatie en inschrijven:


Of stuur een mail naar: secretariaat@frijlande.nl