Frijlande heeft een nieuwe post-hbo opleiding ontwikkeld: Information Security Management.

Organisaties zijn zich steeds bewuster van de risico’s van het werken met (privacy) gevoelige gegevens, waardoor het maken van afgewogen keuzes over de beveiliging ervan meer en meer centraal komen te staan. Het zoeken naar een juiste balans tussen ‘het voldoen aan wet- en regelgeving’ en het zonder noemenswaardige stagnatie doorgang laten vinden van de primaire processen is voor organisaties een complex en uitdagend vraagstuk. Iedereen die hier, binnen zijn of haar organisatie, mee te maken heeft zal dit herkennen. Privacy en informatiebeveiliging worden vaak als ‘extra’ en als ballast gezien.

Informatiebeveiliging gaat niet alleen over het beschermen van persoonsgegevens, maar om het beschermen van alle informatie waarvan is vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor een organisatie.

Frijlande gaat de post-hbo opleiding Information Security Management (ISM) aanbieden. In het bestaande aanbod van opleidingen op het gebied van informatiebeveiliging is (te) weinig aandacht voor de praktijk. De opleiding van Frijlande is zo ontwikkeld dat deze in eerste aanleg generiek is en toepasbaar op en in verschillende organisaties. De opleiding kan worden uitgebouwd met organisatie- of sectorspecifieke elementen en/of worden verdiept voor specifieke rollen en verantwoordelijkheden.

De opleiding richt zich op personen die opgeleid willen worden tot Security Professional of zich willen verdiepen in het vakgebied informatiebeveiliging.

Het legt de basis voor rollen als security officer, privacy officer, functionaris voor de gegevensbescherming, beleidsadviseurs, interne toezichthouders, projectmanagers en andere bij informatiebeveiliging en privacy betrokken medewerkers.

Uniek in de opleiding is dat informatiemanagement, informatiebeveiliging en privacy bij elkaar worden gebracht vanuit de perspectieven mens, organisatie en techniek. De opleiding krijgt de brede naam ‘Information Security Management’. Afgestudeerden van de opleiding mogen zich ‘Information Security Management Professional’ (ISMP) noemen.

De praktijkgerichte opleiding leert hoe informatiebeveiligingsvraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd, rekening houdend met alle verschillende type organisaties.

Omdat een combinatie van ‘soft skills’ met een technische en theoretische basiskennis essentieel is, wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan project- en verandermanagement, schrijf-, advies- en presentatievaardigheden.

We hopen in het najaar van 2021 of in het voorjaar van 2022 van start te kunnen gaan met de opleiding. Meer weten? Op de hoogte worden gehouden over de post-hbo opleiding ISM?

Stuur een mail naar: secretariaat@frijlande.nl