Ondanks de steunmaatregelen kost het coronavirus banen en werk. Per 1 april 2021 is de “Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19” van kracht, waarmee mensen die door de coronacrisis werkloos zijn of dreigen te worden begeleid kunnen worden naar ander werk.

Regionale mobiliteitsteams (RMT’s) gaan hulp op maat bieden, ook als iemand geen uitkering heeft. In een RMT werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen samen, er is één gezamenlijk loket in de regio. In Amsterdam, Utrecht en Brabant zijn al RMT’s gestart, per 1 april 2021 gaan de mobiliteitsteams van start in de overige regio’s.

Frijlande heeft een Scholingsovereenkomst met het UWV (Inkoopkader Scholingsdiensten 2021) voor omscholing vanuit een UWV uitkeringssituatie, deze overeenkomst geldt óók voor degene die gebruik maakt van de “Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19”.

Door de komst van de privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuw kansrijk vakgebied ontstaan. De Post-hbo opleiding privacy management van Frijlande leidt op tot de brede functie privacy manager. Deze opleiding is de enige door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO, onderdeel van CPION, Lloyd’s register) geaccrediteerde Post-hbo opleiding in Nederland op het gebied van privacy.

De opleiding is zeer geschikt als omscholingstraject omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding is een HBO werk- en denkniveau vereist.

Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding van de Frijlande opleiding Post-hbo privacy management op basis van de “Tijdelijke regeling aanvulling crisisdienstverlening COVID-19” kan contact worden opgenomen met het RMT in de eigen arbeidsmarktregio.