Als je een cursus van een dagdeel bij Frijlande volgt, kun je op basis van het Frijlande bewijs van deelname CPE credit aanvragen bij IAPP. Als je daar gebruik van wilt maken kun je dit bij inschrijving bij Frijlande aangeven.

Het doel van Permanente Educatie (Continuing Professional Education) is de kennis en vaardigheden van een deskundige op peil houden en verbreden of verdiepen, waarmee de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd. Als je in het bezit bent van een IAPP certificaat (zoals CIPP/E) moet je regelmatig privacy CPE punten behalen om het certificaat te mogen behouden.

Op basis van het bewijs van deelname aan een Frijlande PE module kunnen CPE punten worden aangevraagd bij IAPP. Als je bij inschrijving voor een PE module aangeeft dat je daar gebruik van wilt maken, checkt Frijlande bij IAPP of aan alle voorwaarden wordt voldaan.


Frijlande titel CPM en CDPO

Frijlande biedt door CPION geaccrediteerde post-hbo opleidingen aan. Na succesvolle afronding verstrekt de Stichting Post-hbo Nederland een officieel post-hbo diploma. Na het behalen van het diploma post-hbo Privacy Management mag gedurende 1 jaar de titel Certified Privacy Manager (CPM) worden gevoerd, op basis van het diploma post-hbo Data Protection Officer de titel Certified Data Protection Officer (CDOP). Het gebruik van de titel kan steeds verlengd worden door jaarlijks een Frijlande PE module te volgen.


Met een gevolgde (C)PE Module bij Frijlande:

  1. verleng je jouw Frijlande titel CPM en/of CDPO met 1 jaar
  2. kun je, als je in het bezit bent van een certificaat van IAPP, voor een gevolgde Frijlande module van een dagdeel 3 CPE credits laten bijschrijven als aan alle IAPP voorwaarden is voldaan

Iedereen deelnemer aan een Frijlande cursus krijgt een bewijs van deelname. Je hebt dit bewijs nodig om CPE credits te laten bijschrijven bij IAPP.

Iedereen die geïnteresseerd is in de privacy cursussen kan deze volgen, er zijn geen vooropleidingseisen. (Voor deelname aan Frijlande post-hbo opleidingen gelden wel toelatingseisen.) Dus ook als je niet aan punt 1 of 2 voldoet kun je deelnemen.

Als iemand geen Frijlande diploma post-hbo privacy management heeft, maar wel in het bezit is van een IAPP certificaat, dan geldt punt 2.secretariaat@frijlande.nl – 05 98 62 65 00