Centrale en lokale overheden en uitvoeringsorganisaties beschikken over steeds meer – vaak bijzondere – persoonsgegevens. Deze gegevens worden ingezet om maatschappelijke problemen aan te pakken. De privacywet AVG beschermt burgers tegen het misbruik van hun gegevens.

Maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet veel misverstanden over wat er wel en niet mogelijk is onder de AVG. De AVG wordt gezien als belemmering voor bijvoorbeeld gegevensuitwisseling, terwijl dat vaak niet nodig is.

Op 20 april 2023 nam AP-voorzitter Aleid Wolfsen deel aan het rondetafelgesprek ‘Gegevensuitwisseling in het armoede- en schuldendomein’ van de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In zijn bijdrage onderstreepte hij het belang van het zorgvuldig creëren van een wettelijke basis voor gegevensverwerking.

In de door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingediende position paper wordt naast de noodzaak voor een zorgvuldige wettelijke basis voor gegevensverwerking ingegaan op het belang van de functionaris gegevensbescherming (FG) in zijn rol zetten en het investeren in kennis over privacy binnen organisaties.

Advies AP over gegevensuitwisseling

Voor het op een rechtmatige manier mogelijk maken van de uitwisseling van gegevens, adviseert de AP het volgende:

  1. Zorg voor een zorgvuldig gecreëerde wettelijke basis voor de verwerking van gegevens;
  2. Zet de functionaris gegevensbescherming (FG) in zijn rol;
  3. Investeer in kennis over privacy binnen de organisatie.

De AP Position Paper Rondetafelgesprek Gegevensuitwisseling van 20 april 2023 vind je onderaan deze pagina.

Hulp nodig?

Frijlande is specialist op het gebied van privacy en security. Frijlande geeft advies en leidt op tot specialisten in deze vakgebieden. De drie Frijlande post-hbo opleidingen/omscholingstrajecten en de eerstvolgende startdata:


Meer weten over de post-hbo opleidings-/omscholingsmogelijkheden?

Of over de trainingen van een halve dag of over de 2-daagse cursussen?

Meld je dan aan voor de informatiebijeenkomst op 30 mei om 17.00 uur in Groningen:

Informatiesessie 30 mei

secretariaat@frijlande.nl – 05 98 62 65 00


Lees hier de AP – Position Paper: