Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie is bedoeld om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op de arbeidsmarkt te versterken. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie.

Alle Frijlande opleidingen staan in het STAP-scholingsregister en komen voor vergoeding uit het STAP-budget in aanmerking

Tot 2022 waren scholingskosten aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Deze mogelijkheid is vervangen door het STAP-budget. Als de STAP-aanvraag is goedgekeurd, wordt het opleidingsbedrag tot een maximum van € 1.000 betaald aan de opleider. 

UWV en DUO voeren samen de regeling uit, het aanvraagloket opent op 1 maart 2022. Er kan dan STAP-budget worden aangevraagd voor een opleiding die na 4 weken start: bij een aanvraag op bijvoorbeeld 1 maart kan vanaf 29 maart 2022 worden gestart met een opleiding.

Vanaf 1 maart start er iedere 2 maanden een nieuw aanvraagtijdvak. Per aanvraagtijdvak is een gelijk deel van het totale subsidiebedrag beschikbaar. Als het budget op is, is aanvragen niet meer mogelijk in die termijn. 

Een STAP-opleiding moet starten binnen 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak. Bij een aanvraag tussen 1 maart en 1 mei 2022 (het eerste tijdvak in 2022) kan dus uiterlijk in juli 2022 worden gestart met de opleiding.

Per kalenderjaar kan maximaal één STAP-opleiding worden gevolgd waarvoor maximaal € 1.000 STAP-budget subsidie wordt toegekend.

Alle door Frijlande genoemde prijzen zijn exclusief btw. De 2-daagse Basismodule bijvoorbeeld kost € 895 + 21% btw = € 1.082,95. Als het STAP-budget wordt toegekend, moet de deelnemer zelf nog € 82,95 betalen. Frijlande opleidingen die in het eerste STAP-tijdvak 2 starten en in aanmerking komen voor het STAP-budget:


Uitleg over en aanvragen van het STAP-budget:


In oktober starten met een registeropleiding?

Als je voor de betaling van een van deze post-hbo opleidingen gebruik wilt maken van jouw 2022 STAP-budget, dan kun je in het tijdvak 1 juli tot 1 september 2022 jouw € 1.000 vergoeding aanvragen.

Neem alvast een (gratis en vrijblijvende) optie als je verzekerd wilt zijn van een opleidingsplek in oktober.


secretariaat@frijlande.nl

05 98 62 65 00