Foto: J.W. van Vliet

Dagblad van het Noorden (dvhn.nl): Privacy was lang een ondergeschoven kindje

Op 25 mei 2023 is het exact vijf jaar geleden dat de privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht werd. Veel mensen hebben privacy hoog in het vaandel staan, zijn bang dat hun persoonsgegevens worden misbruikt, wat ook nogal eens gebeurt. Aan de andere kant deelt menigeen op sociale media onbekommerd lief en leed.

Er komen in organisaties constant datalekken aan het licht. Daar komt bij dat cybercrime zich snel ontwikkelt. De burger wordt bestookt met phishingmails waarin wordt gepoogd geld of gegevens af te troggelen. Criminelen weten dat data veel geld waard zijn. 

Een ander voorbeeld is de Toeslagenaffaire. Door koppeling van informatie over fraude met persoonsgegevens werden veel mensen de dupe van ambtelijke willekeur binnen de Belastingdienst. Je belandt in een hokje en je leven is geruïneerd. Veel overheidsinstanties zijn nog steeds niet in staat de basisregels van de AVG zo toe te passen dat ze dit voorkomen.

Frijlande pleit er voor dat organisaties die gevoelige gegevens verwerken specialisten aanstellen om de bedrijfsprocessen te toetsen aan de AVG. De ledenadministratie van een voetbalvereniging is minder spannend dan een ziekenhuis dat met patiëntgegevens werkt. Een privacy manager moet ervoor zorgen dat de wet goed wordt uitgevoerd. Een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) moet daarop toezien.

Voor de komst van de AVG lag privacy nooit op tafel bij bestuurders of toezichthouders. In het huidige datatijdperk is het van groot belang. Privacy en security moeten een vast onderdeel vormen van de bedrijfsvoering.

Problematisch is wel dat er een groot tekort aan privacy en informatiebeveiligings-specialisten is. Toen de AVG in 2018 van start ging, was het een nieuw vakgebied, er waren geen gekwalificeerde mensen en die zijn er nog steeds onvoldoende.

Specialisten zijn extra hard nodig nu AI (kunstmatige intelligentie) doordringt in de samenleving. Databestanden krijgen meer betekenis nu ze met AI aan van alles gekoppeld kunnen worden zonder dat we daarvan bewust zijn en er zeggenschap over hebben. Door voortschrijdende technologie gaat dat in de toekomst nog veel verder, we worden steeds kwetsbaarder.

Lees hier het volledige artikel:


30 mei: informatiebijeenkomst post-hbo opleidingen en omscholing

Frijlande organiseert op 30 mei 2023 om 13.30 uur in Groningen een informatiebijeenkomst over de opleidingsmogelijkheden tot security en privacy specialist. Meer informatie en aanmelden:

V