Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is in 2018 de Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Door de komst van de AVG is een nieuw kansrijk vakgebied ontstaan met een goed arbeidsmarktperspectief.

Het implementeren van de AVG privacy wet- en regelgeving in een organisatie is niet eenvoudig. Het unieke in de opleiding van Frijlande is dat privacy management wordt gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement.

In de opleiding wordt geleerd om de verplichtingen die voortkomen uit de wet op een resultaatgerichte, projectmatige manier in te voeren. Er wordt ook inzicht verkregen in werk- en beïnvloedingsstijlen, kennis die nodig is om medewerkers en management privacy bewust te maken en te laten werken.

Omdat de eigen praktijksituatie centraal staat, is bij afronding van de opleiding voor de organisatie meteen een project op het gebied van privacy uitgevoerd.

Privacy management: om aan de AVG regelgeving te voldoen moeten technische en organisatorische maatregelen worden genomen, maar is ook de juiste mindset nodig bij zowel management als medewerkers.

De opleiding post-hbo privacy management van Frijlande heeft het predicaat registeropleiding van de Stichting Post-hbo (SPHBO)/CPION (Lloyd’s register). Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen. De opleiding van Frijlande is de enige door SPHBO/CPION geaccrediteerde post-hbo opleiding op het gebied van privacy in Nederland.

Omdat privacy manager als een beroepsprofiel wordt aangemerkt mag op basis van het CPION post-hbo diploma privacy management de titel Certified Privacy Manager (CPM) worden gevoerd.

Frijlande heeft de Post-hbo opleiding zo ontwikkeld dat deze is toe te passen in alle soorten organisaties. Het unieke in de opleiding is dat privacy management wordt gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement en de opleiding is gericht op de praktijk.

De opleiding Post-hbo privacy management van Frijlande is zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Informatie bijeenkomst

Iedereen die geïnteresseerd is in de (om)scholingsmogelijkheden tot privacy manager is van harte welkom op de (gratis en vrijblijvende) informatiebijeenkomst.

Er wordt door een docent uitleg gegeven over de post-hbo opleiding privacy management, over de praktijkopdracht tijdens de opleiding, de mogelijkheden van de opleiding als omscholingstraject en er worden ervaringen gedeeld door een deelnemer aan de opleiding.

De klassikale informatie bijeenkomst vindt plaats bij Frijlande in Groningen, Laan Corpus den Hoorn 300.

Liever individueel uitleg? Maak een afspraak door een mail te sturen naar secretariaat@frijlande.nl of te bellen: 05 98 62 65 00

Nog even tijd nodig om te beslissen of je wilt gaan deelnemen? Neem dan een optie op een cursusplek, dan spreken we een datum af tot wanneer we een plek vrijhouden.


De volgende opleiding gaat van start op 16 februari 2022.


Klik op de knoppen voor uitgebreide informatie: