David Bos, manager Kwaliteit & Privacy bij arbodienst VerzuimWeg in Haren

David heeft heeft in februari 2018 de studie Post HBO Privacy Management bij Frijlande afgerond en is daarmee opgeleid tot geregistreerd privacy manager/Functionaris Gegevensbescherming.

Omdat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is, heeft hij in mei 2019 een artikel geschreven over een terugblik op 1 jaar AVG. In het artikel geeft hij uitleg over de projectmatige manier waarop VerzuimWeg de implementatie heeft aangepakt. Hij heeft samen met collega’s een AVG-checklist gemaakt en deze tijdens workshops beschikbaar gesteld aan hun klanten.