David Bos: terugblik op 1 jaar AVG

David Bos, manager Kwaliteit & Privacy bij arbodienst VerzuimWeg in Haren, heeft in februari 2018 de studie Post HBO Privacy Management bij Frijlande afgerond en is daarmee opgeleid tot geregistreerd privacy manager/Functionaris Gegevensbescherming. 

 

Omdat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht is, heeft hij een artikel geschreven over een terugblik op 1 jaar AVG. In het artikel geeft hij uitleg over de projectmatige manier waarop VerzuimWeg de implementatie heeft aangepakt.