Nieuwsbrief Frijlande: de e-Privacy Verordening2019: e-Privacy Verordening

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en er voor gezorgd dat in alle landen in Europa dezelfde regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens.

De AVG was niet de enige verordening die op de planning van de Europese Commissie stond, ook de e-Privacy Verordening (ePV) komt eraan. Wanneer de ePV in werking treedt is nog niet bekend, maar naar verwachting zal dit in 2019 zijn. 

De Europese Commissie introduceerde het wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat e-Privacy regels Europa-breed worden gelijkgetrokken. Ook is het nodig dat de regels in lijn worden gebracht met de AVG.
Net als de AVG houdt de ePV zich bezig met beveiliging van persoonsgegevens, maar de AVG richt zich op opslaan, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in het algemeen, terwijl het bij de ePV specifiek gaat om elektronische communicatiegegevens die als persoonsgegevens worden aangemerkt.

De ePV zal de huidige e-Privacy Richtlijn vervangen. Die Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet. Een Richtlijn geeft meer ruimte dan een Verordening, zodat er momenteel in en tussen de verschillende lidstaten verschillende regels gelden. 
De ePV zal beter afgestemd zijn op de huidige technologische realiteit en van toepassing zijn op alle elektronische communicatiediensten, zoals email, telemarketing, cookies, Whatsapp, Skype, Facebook Messenger, iMessage en volg(tracking)technologieën. 

Bedrijfsvoering wéér aanpassen
Voor bedrijven/organisaties die online communiceren gaat er met de komst van de ePV opnieuw veel veranderen. 

Volgens de huidige Nederlandse cookiewet bijvoorbeeld zijn websites verplicht om toestemming te vragen voor het plaatsen van bepaalde cookies of andere trackingscripts, maar cookies die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van een website zijn uitgezonderd. Ook cookies van Google Analytics mogen nu nog onder bepaalde voorwaarden zonder toestemming geplaatst worden.

Momenteel worden advertenties ingezet op basis van specifiek gedrag van de consument met behulp van data-tracking. Als dit niet meer mogelijk is, zullen dus veel advertentie-inkomsten worden misgelopen. 
 


PE module ePV

Om kennis te onderhouden en de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van privacy management, verander- en projectmanagement, organiseert Frijlande Permanente Educatie (PE) activiteiten.

Zodra de inhoud van de e-Privacy Verordening bekend is, gaan we een datum plannen voor de eerste PE module ePV, waarin uitleg wordt gegeven over de inhoud van de ePV in en hoe er nu al op geanticipeerd kan worden. 

Specifiek op de hoogte gehouden worden over deze ePV Module? Stuur dan een mail naar secretariaat@frijlande.nl
 


     
Overige PE modules
In 2018 heeft Frijlande twee Permanente Educatie modules ontwikkeld: Inmiddels zijn er meer modules ontwikkeld, in januari 2019 worden deze én het 2019 jaarprogramma bekend gemaakt, zodat iedereen er tijdig rekening mee kan houden.
 
Training Privacy & Medisch beroepsgeheim

Frijlande heeft een samenwerkingsverband met ZorgpleinNoord, het grootste werkgeversverband in zorg en welzijn in Noord-Nederland.

Op 12 februari 2019 organiseert Frijlande in samenwerking met Regina Valk de training "Privacy & Medisch Beroepsgeheim" bij ZorgpleinNoord in Haren, voor zorgverleners en andere belangstellenden.  
Regina heeft jarenlange ervaring in de gezondheidszorg als jurist, beleidsadviseur en Functionaris Gegevensbescherming. Zij heeft haar diploma Post HBO privacy management behaald bij Frijlande en is ook vakdidactisch onderlegd.

Iedere zorgverlener heeft te maken met het recht op privacy van de cliënten. Enerzijds vanwege de AVG, anderzijds vanwege het medisch beroepsgeheim geregeld in diverse wetten. De invoering van de AVG heeft tot veel vragen geleid over het verwerken en verstrekken van (medische) persoonsgegevens. 

In deze training van 1 dag wordt antwoord gegeven op deze vragen gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen. Daarnaast worden concrete verbetermaatregelen voor de praktijk gegeven. 

Er is een accreditatie voor diverse beroepsgroepen. Op verzoek kan ook voor andere beroepsgroepen accreditatie worden aangevraagd. Alle informatie over de training, het inschrijven en de accreditaties kun je vinden op "Privacy & Medisch Beroepsgeheim" 
 
Artikel DvhN: 6 maanden AVG

Johan Harkema heeft in 2018 zijn diploma Post HBO privacy management bij Frijlande behaald en is Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij NDC Mediagroep. Johan in het Dagblad van het Noorden op 26 november 2018: "de AVG is nu een half jaar van toepassing en medewerkers zijn zich een stuk bewuster geworden van het belang van privacy en de omgang met persoonsgegevens." Lees HIER het artikel. 
 

Adviescommissie

Voor de Frijlande adviescommissie is gekozen voor een mix van mensen uit het bedrijfsleven en de overheid. Zij informeren ons over de laatste ontwikkelingen en geven feedback ten aanzien van onze opleidingen en diensten.

Omdat Marc Seelen, nefroloog en hoofd Informatievoorziening in het UMCG, in verband met te drukke werkzaamheden gestopt is als commissielid, is in november 2018 Bart Leupen toegetreden.
Bart is Agile/Chapter Coach en Transformation Lead bij KPN.

De Frijlande adviescommissie bestaat uit:
  • Steven Buurma, bedrijfsjurist/projectmanager Voys BV
  • Hilbrand Kikkers, senior consultant en mede-eigenaar DATPROF
  • Anita Tamminga, Functionaris Gegevensbescherming Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
  • Bart Leupen, Agile/Chapter Coach en Transformation Lead bij KPN
 

Voorlichting opleidingen Frijlande

Het unieke in alle opleidingen van Frijlande is, dat privacy management, project- en verandermanagement worden samengebracht.

Frijlande verzorgt op verzoek informatiebijeenkomsten over (om)scholings- / opleidings mogelijkheden: 
  • Post HBO privacy management
  • Basismodule privacy management
  • AVG trainingen
  • Permanente Educatie (PE) modules
  • Maatwerk-/in-company trainingen
 
Springest: Frijlande scoort een 9,5!
Bij Springest, de grootste leverancier vergelijkingssite voor opleidingen, trainingen en cursussen in Nederland worden de opleidingen van Frijlande door de deelnemers beoordeeld met het cijfer 9,5 als gemiddelde! 
Lees HIER de ervaringen.
 

Lesdata 
De geaccrediteerde registeropleiding Post HBO privacy management van Frijlande leidt op tot Functionaris Gegevensbescherming (FG)/Data Protection Officer (DPO)/privacy manager.

De volgende Post HBO registeropleiding privacy management start op 31 januari 2019, deze groep is inmiddels vol. De eerstvolgende opleiding start op 12 september 2019: lesrooster.

Om het Post HBO diploma te krijgen moet een praktijkopdracht worden uitgevoerd, bij de eigen werkgever of op een stage/werkervaringsplaats. De opleiding is dan ook zeer geschikt als omscholingstraject.  

De volgende 2-daagse Basismodule privacy management is gepland op 23 en 30 januari 2019.
Deze training is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de AVG en voor degene die nog twijfelt of de Post HBO opleiding bij hem/haar past.
Als na het volgen van de Basismodule besloten wordt deel te nemen aan de Post HBO, dan krijg je € 500 korting op de Post HBO opleiding.
 

Frijlande wenst je fijne feestdagen!


Heleen van Balen
Jan de Wit
Marion Busscher
Ans Assies-Kroon
Gretha de Wit-Roelfs

 


Informatie 
Voor meer informatie over de opleidingen, de diensten van Frijlande of over bijvoorbeeld (het organiseren van) een voorlichtingsbijeenkomst:
Telefoon: 05 98 62 65 00
Mail: secretariaat@frijlande.nl

 
Facebook
LinkedIn
Twitter
Website
Email
Share
Tweet
Forward
Share