Winnaars praktijkcasus Post HBO privacy management!

De winnaars van Module 2 van de geaccrediteerde registeropleiding Post HBO privacy management zijn bekend!

 

In Module 2 staat een praktijkcasus in een fictieve organisatie centraal aan de hand waarvan de deelnemers verschillende probleemstellingen, vraagstukken en opdrachten moeten uitwerken. Daarbij moet het geleerde in de opleiding worden toegepast: privacy vraagstukken combineren met projectmatig werken en verandermanagement.

 

In Module 3, de laatste module, staat het sturen op privacy management centraal en daarna volgt het examen, voor deze groep (16 deelnemers) op 10 januari 2019.

 

Om in het bezit te komen van het diploma moet een afstudeerpaper worden geschreven over een opdracht die in de praktijk is uitgevoerd. Daarnaast wordt er een schriftelijk examen gemaakt en volgt er een mondeling assessment. 

 

De registeropleiding Post HBO Privacy Management is geaccrediteerd door CPION, de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen.

 

Als alle 3 onderdelen (afstudeerpaper over praktijkopdracht, schriftelijk examen en mondeling assessment) succesvol zijn afgerond, krijgt de deelnemer het diploma van het CPION en wordt hij/zij opgenomen in het Abituriëntenregister en, indien gewenst, wordt zijn/haar naam op de website van Frijlande geplaatst: Frijlande diplomaregister

 

Omdat naast de opleiding een praktijkopdracht uitgevoerd moet worden, is de opleiding ook een uitgelezen kans voor boventallige medewerkers, aangezien de deelnemer deze opdracht via een werkervaringsplaats/stage uitvoert.

Deelnemers die niet op zoek zijn naar ander werk, maar in verband met de eigen functie een verdieping willen in privacy-, project- en verandermanagement, kunnen de praktijkopdracht uiteraard ook bij de eigen werkgever uitvoeren.  

  

Voor de opleiding is HBO werk-  en denkniveau vereist.