Nieuwsbrief: boek "Privacy wijzer"

In april 2018 verschijnt het boek 'Privacy wijzer' bij uitgeverij SDU.

Auteur Jan de Wit is mede-eigenaar van Frijlande, van origine jurist maar sinds jaren werkzaam als projectleider en heeft in die rol informationele privacy en informatiebeveiligingsprojecten uitgevoerd, onder meer voor de overheid. Op basis van zijn ervaring en zijn modus operandi is het procesmodel tot stand gekomen.

Privacyregelgeving dwingt organisaties om technische en organisatorische maatregelen te nemen, maar er is ook het besef van morele waarden nodig om de juiste mindset te krijgen bij het management en de medewerkers. Om dit scherp te krijgen helpt een hierop gerichte, procesmatige werkwijze. In dit boek wordt die werkwijze in de vorm van het privacy management procesmodel aangereikt en uiteengezet.

Het privacy management procesmodel helpt de privacy professional een projectmatige en veranderkundige invalshoek te hanteren, onder meer door het inzichtelijk maken van dilemma’s. Het procesmodel is als generiek werk- en denkkader toepasbaar voor zowel kleine opdrachten als voor omvangrijke projecten en leent zich om sectorspecifiek gemaakt te worden.

De Privacy wijzer behoort tot het lesmateriaal van de opleiding Post HBO privacy management.

De Privacy wijzer is voor € 24,50 te koop bij Uitgeverij SDU, bestelcode 9789012401913.
Kliek HIER om de Privacy wijzer te bestellen.

 

Else Fokkinga, geregistreerd privacy manager
en functionaris gegevensbescherming:
 
                                              
 
"Ik heb in oktober 2017 de studie Post HBO Privacy Management bij Frijlande afgerond. Als praktijkopdracht heb ik onderzoek gedaan naar in hoeverre het recht op inzage volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ingeregeld bij het UMCG.

Hierbij heb ik gebruik gemaakt van het Privacy Management Procesmodel van Frijlande. Omdat ik schrijven leuk vind, heb ik hier een artikel over geschreven. Op dit moment houd ik me bezig met het inregelen van de rechten van betrokkenen bij Aegon via DPA Privacy."


Het artikel van Else: 'AVG recht op inzage en het UMCG'

 

                                                     


UITNODIGING 
BVNG Kenniscafé
11 april 2018:

Privacy als veranderopgave
+
presentatie 'Privacy wijzer'

 

Het Bureau Voor Noordelijke Gemeenten (BVNG) organiseert op woensdag 11 april om 15.00 uur een informatief en interactief Kenniscafé in Paviljoen De Rietschans, Meerweg 221, 9752 XC in Haren (Groningen).

Na de introductie door Herma Hemmen (BVNG) geeft Heleen van Balen uitleg over de door Frijlande aangeboden privacy management opleidingen en ook word het boek 'Privacy wijzer' van auteur Jan de Wit gepresenteerd.

Vervolgens delen Alphons Muurlink en Jelmar de Vries hun ervaringen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij gemeenten. Daarna geeft Tonny Oude Kempers (BVNG Advies) tips en adviezen.

Er is tijdens het Kenniscafé alle gelegenheid voor interactie en netwerken. De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel samenzijn, met een borrel.

Gemeenten en maatschappelijke organisaties mogen dit BVNG Kenniscafé niet missen!

De toegang is gratis en aanmelden kan door een mail te sturen naar 
mylene@bvng.nl o.v.v. Kenniscafé 11 april.

 

Kenniscafé 11 april 2018, 15.00 uur: PROGRAMMA

 
 

Informatiebijeenkomst

Na de succesvolle bijeenkomst in december, organiseert Frijlande op verzoek van de Rabobank op woensdagmiddag 13 juni 2018 opnieuw een informatie-bijeenkomst voor medewerkers die geïnteresseerd zijn in een carrière als privacy manager.
 
Lesdata 2018
De volgende opleiding Basismodule privacy management is gepland op woensdag 30 mei en 6 juni 2018 in Groningen (de groep van 17 en 24 april is volgeboekt.)

De volgende Post HBO Registeropleiding privacy management start op 13 september 2018.


Informatie 
Voor meer informatie over de opleidingen, over de diensten van Frijlande of over bijvoorbeeld (het organiseren van) een voorlichtingsbijeenkomst over privacy management, kunt u contact opnemen met officemanager Gretha de Wit door te bellen naar: 05 98 62 65 00 of een mail te sturen naar secretariaat@frijlande.nl.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Website
Email