Nieuwsbrief


Gastdocent ethical hacker Edwin van Andel 


Edwin van Andel is een hacker in hart en nieren en CEO van Zerocopter.
Hij is een internationaal veel gevraagd spreker, een ervaren security expert én gastdocent in de registeropleiding Post HBO privacy management. Vorige week was hij nog te gast in RTL Late Night over DDoS-aanvallen.

In de opleiding worden meerdere interessante gastdocenten uitgenodigd om te vertellen over hun werk en ervaringen op het gebied van privacy. 

Diploma-uitreiking


1 februari 2018: gediplomeerden en docenten Jan de Wit, Heleen van Balen en Marion Busscher 

Op 1 februari hebben alle 14 studenten die in oktober 2017 zijn gestart met de opleiding Post HBO privacy management, hun diploma in ontvangst mogen nemen! 

Voor het diploma moet een afstudeerpaper worden geschreven en met een voldoende zijn beoordeeld. Daarna volgt het examen en dit bestaat uit een kennistoets, een schriftelijke praktijkopdracht en een mondeling assessment.

De afgestudeerde krijgt een erkend diploma van CPION, onderdeel van Lloyd's register, en mag zich Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO) en Privacy Manager noemen en wordt geregistreerd in het Frijlande register. Als de gediplomeerde dat wil, dan wordt zijn/haar naam óók gepubliceerd op de website: Frijlande Register.  

Op 8 februari gaat een nieuwe Post HBO groep van start in Groningen, zij hopen in juni 2018 het diploma te behalen. Net als de afgestudeerde groepen, is ook deze nieuwe groep weer zeer gemêleerd en bestaat onder meer uit een teammanager, een adviseur klantenservice, een projectleider ICT, een marketeer, een materiedeskundige en een kredietbeoordelaar.
De een wil zich laten omscholen, de ander wil juist een verdieping in privacy-, project- en verandermanagement in verband met de eigen functie. 

Op 13 september 2018 start de volgende groep en daar kan nog voor worden ingeschreven: INSCHRIJVEN

Klik HIER voor meer informatie over de opleiding of download de brochure.


Auke Meijer, geregistreerd privacy manager
en functionaris gegevensbescherming:
 

"Sinds 1996 zet ik mij, samen met anderen, in om een positieve bijdrage te leveren aan informatisering- en automatiseringsprojecten in de breedste zin des woords. Inmiddels ben ik 14 jaar werkzaam bij een middelgrote zorgorganisatie in Assen. 

Vanuit het strategisch beleid van de organisatie kwam de wens om de ontwikkelingen rondom de AVG scherp te krijgen. Het doel van de organisatie is om uiteindelijk het privacy beleid duurzaam in de haarvaten van de organisatie te verankeren.

Na uitgebreid zoeken kwam uiteindelijk de opleiding Post HBO privacy management van Frijlande in beeld. Voor mij is doorslaggevend dat Frijlande niet alleen de AVG helder belicht maar dat zij een helder privacy management procesmodel aanlevert met daarin ook veranderkundige en projectmatige tools.
Precies hetgeen wat nodig is om de AVG niet alleen in enge zin (dus voldoen aan wet- en regelgeving) maar juist in ruime zin (ook in de waarden en normen van de organisatie) te implementeren.


Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van de eigen modus operandi. Hierbij wordt feedback gegeven op de ontwikkeling van het eigen handelen als FG of privacy manager.
Het structogram en de Caluwé kleurdrukken zijn daarin nuttige tools.
Het leverde mij in elk geval extra inzicht op in wat wel en soms juist niet te doen om de beoogde resultaten te behalen. Ik heb meer begrip gekregen voor het acceptatiedeel van de formule: 
Resultaat is Kwaliteit maal Acceptatie (R = K x A).
De eerste reacties zijn positief!"


Informatiebijeenkomsten en maatwerk

Op verzoek organiseert Frijlande informatiebijeenkomsten voor medewerkers die geïnteresseerd zijn in een carrière als privacy manager. Dit hebben we inmiddels gedaan voor onder meer de ING, de Rabobank en ZorgpleinNoord. 

We organiseren ook maatwerk in-company opleidingen. Hierbij wordt de opleiding afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de klant. Er worden dan praktijkvoorbeelden uit het bedrijf/de organisatie gebruikt.

Samen met Noorderlink Academy hebben we bijvoorbeeld een masterclass in 2 dagdelen georganiseerd: een praktische en krachtige aanpak die handvatten geeft om de vertaalslag te maken van de nieuwe wetgeving naar privacy management in de eigen praktijk. 
Een masterclass is bedoeld voor functionarissen die als opdrachtgever, projectleider of compliance officer vorm willen geven aan de aanpak van privacy management en/of voor degene die als Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO) aan de slag willen.
 

Samenwerking BVNG
BVNG staat voor Bureau Voor Noordelijke Gemeenten en is actief in vier regio’s: Groningen, Leeuwarden, Hoorn en Zwolle. Detachering, advies en kennisontwikkeling in de publieke sector is de kerntaak van BVNG. 
Binnen elke regio hebben zij een netwerk van vakspecialisten, zodat elke gemeente de beschikking heeft over kennis die goed aansluit op wat er speelt in de regio.

Als er vacatures of stageplaatsen beschikbaar zijn bij gemeenten op het gebied van privacy management, dan wordt Frijlande daar meteen over ingelicht.
BVNG geeft ook graag voorlichting op informatiebijeenkomsten van Frijlande.


Basismodule privacy management  

Naast de Post HBO registeropleiding biedt Frijlande ook de tweedaagse opleiding "Basismodule privacy management" aan. Deze is bedoeld voor professionals die in hun eigen organisatie verantwoordelijk zijn of worden voor de invoering en/of uitvoering van de AVG.

Het vijfstappenmodel van Frijlande staat centraal: de basis voor de borging van alle privacy management activiteiten.

In deze Basismodule worden privacy management en project- en verander-management samengebracht in het vijfstappenmodel van Frijlande:
Klik HIER voor meer informatie over de opleiding of: download de brochure.

De Basismodule op woensdag 7 en 14 maart 2018 is bijna vol, de volgende is gepland op dinsdag 17 en 24 april 2018: INSCHRIJFFORMULIER

De basismodule kan ook in-company als maatwerk worden georganiseerd.

Als na deze basismodule wordt besloten door te stromen naar de Post HBO Registeropleiding Privacy Management, wordt een korting van € 500,00 en vrijstelling van de eerste twee dagen verleend.
 
Informatie
Voor meer informatie over de opleidingen of diensten van Frijlande of over het organiseren van een informatiebijeenkomst, kunt u bellen met 05 98 62 65 00 of een mail sturen: INFORMATIE