Volgens het International Association of Privacy Professionals (IAPP) zijn er vanaf 2018 bij bedrijven, instellingen en de overheid ca. 28.000 Data Protection Officers (DPO)/Functionarissen Gegevensbescherming (FG) nodig. Dit aantal is een voorzichtige schatting, gezien de grote veranderingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met zich mee brengt. Frijlande biedt bedrijven, instellingen, overheden en individuen, niet alleen opleidingen en advies aan ter voorbereiding op deze veranderingen, maar stelt ook haar specialistische netwerk op dit gebied ter beschikking. 

 

Instituut Frijlande heeft in samenspraak met werkveldvertegenwoordigers een missie, een visie en een doelstelling voor haar organisatie geformuleerd, die onderstaand zijn uitgewerkt.

 

De missie van Instituut Frijlande luidt als volgt:

“Frijlande laat organisaties groeien door ze projectmatig en proactief privacy te leren managen, zodanig dat zij maatregelen (kunnen) nemen om te kunnen voldoen aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

 

De visie van Instituut Frijlande luidt:

“Frijlande is in Noord Nederland een toonaangevend kennisinstituut op het gebied van privacy management, dat door het verzorgen van opleidingen en het geven van advies op maat, actuele kennis en vaardigheden verspreidt in een groot, groeiend en relevant netwerk ”.

 

De doelstelling van het instituut luidt:  

‘Frijlande leidt vanuit verantwoordelijkheid en deskundigheid, projectmatig werkende ‘privacy managers’ (PM) op, die ingezet kunnen worden in het werkveld’.

 

De nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot privacy management is vastgelegd in:

  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp); inclusief de Meldplicht datalekken;
  • Sectorspecifieke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

De AVG stelt onder andere dat organisaties en bedrijven die met persoonsgegevens werken, vanaf 2018 in toenemende mate verplicht zullen worden een zogenaamde Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Tegelijkertijd wordt van bedrijven en organisaties geëist dat ze hun organisatieprocessen op de nieuwe eisen m.b.t. gegevensbescherming en privacy management moeten (her)inrichten.